CEO & Founder Q8 Laser Việt Nam

Hoàng Minh Hiếu

Dẫn dắt doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh chóng như Q8 Laser Việt Nam. Người lãnh đạo cần nhất là hiểu được tầm quan trọng của chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp, chuyên môn hóa từng khâu, và trân trọng giá trị của những sẻ chia. Chia sẻ khó khăn cùng đồng đội, sẻ chia cùng ước muốn của khách hàng và dành thời gian sẻ chia, thấu hiểu chính mình.

Theo dõi Hoàng Minh Hiếu

Câu chuyện khởi nghiệp

Cụ thể, Q8 Laser Việt Nam đã triển khai và thi công hơn 1000+ Mẫu biển hiệu quảng cáo, khắc laser, thiết kế nội thất cho doanh nghiệp.

Với nhiệt huyết, khát khao xây dựng một doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam để lĩnh vực khắc laser, thi công biển hiệu của CEO Hoàng Minh Hiếu. Q8 Laser Việt Nam hiện tại đã có nhiều nhân sự là chuyên gia trong chuyên môn của chính họ, có khả năng thực hiện nhiều yêu cầu khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống quy trình doanh nghiệp cũng dần hoàn thiện, hỗ trợ đắc lực quá trình triển khai các dịch vụ liên quan mà Q8 Laser Việt Nam cung cấp.

Thi công làm biển hiệu quảng cáo

Dịch vụ cắt khắc laser

Gia công laser cắt cnc